Oferta

Regulamin karty stałego klienta w Karczmie Pod Kogutkiem.

1. Karta upoważnia do otrzymania 10% rabatu na każde z zamówionych dań.

2. Promocji podlegają dania znajdujące się w Menu, za wyjątkiem:
– dań ze składnikami sezonowymi, np. owoce leśne,
– alkoholu i papierosów,
– potraw dowożonych w kateringu,
– dań wycenianych indywidualnie.

3. Wystawcą i właścicielem karty jest firma Karczma w Krzywaczce Maria Strzebońska, 32-442 Krzywaczka 7.

4. Karta stałego klienta przyznawana jest indywidualnie przez kierownictwo lokalu.

5. Karta stałego klienta jest imienna i nie może być przekazywana ani odsprzedawana osobom trzecim.

6. Korzystanie z karty może odbywać się tylko zgodnie z Regulaminem.

7. Karta stałego klienta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani nie zastępuje żadnej innej formy płatności.

8. O posiadaniu karty należy uprzedzić kelnera w momencie, w którym proszą Państwo o rachunek.

9. Karta jest ważna bezterminowo lub do momentu unieważnienia przez kierownictwo lokalu.

10. O utracie karty należy niezwłocznie powiadomić obsługę lub kierownictwo lokalu.